ผถห. WICE เคาะปันผล 0.14 บ. พร้อมจ่าย 19 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น WICE อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2563 ในอัตรา 0.14 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 19 พ.ค.นี้

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 63 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท กำหนดจ่ายปันผล 19 พ.ค. 64 พร้อมรับรองรายงานและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 63 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด Covid- 19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข