PAE พุ่ง 17.65% หลังผู้ถือหุ้นคว่ำแผนเพิ่มทุน 7.8 พันล้านหุ้น

PAE พุ่ง 17.65% หลังผู้ถือหุ้นคว่ำแผนเพิ่มทุน 7.8 พันล้านหุ้น โดยณ เวลา 10.19 น.อยู่ที่ 0.20 บาท บวก 0.03 บาท หรือ 17.65% มูลค่าการซื้อขาย 21.84 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE ณ เวลา 10.19 น.อยู่ที่ 0.20 บาท บวก 0.03 บาท หรือ 17.65% มูลค่าการซื้อขาย  21.84 ล้านบาท  โดยเปิดตลาดที่ 0.17 บาท ต่ำสุดที่ 0.17 บาท สูงสุดที่ 0.20  บาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นคาดว่า เนื่องจากPAE แจ้งว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวานนี้ ไม่อนุมัติแผนเพิ่มทุนจำนวน 7,796.85 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายผู้ขายถือหุ้นตามสัดส่วน และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสงดสิทธิ PAE-W1 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทและแก้ปัญหาส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ และรองรับการขยายงานของบริษัท

ทั้งนี้ ตามแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนจะมีทุนจดทะเบียนใหม่ที่ 11,931,044,548 บาท จาก 4,134,192,138 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 7,796,852,410 บาท มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 6,926,852,410 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2.5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท และจำนวนไม่เกิน 870,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวานนี้ได้อนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) และการออก PAE-W2 ในวาระ 3-5 แต่ไม่อนุมัติแผนเพิ่มทุนใหม่เพื่อขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและรองรับการปรับสิทธิ PAE-W1 ในวาระ 6-7  ขณะที่วาระ 3-7 มีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งหากเรื่องใดในวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

คำค้น