“หุ้นน้ำตาล” ยัน! ไร้กระทบ “เวียดนาม” เก็บภาษีนำเข้า 34%

หุ้นน้ำตาล “KBS-KSL-BRR-KTIS” ประสานเสียงไร้ผลกระทบ หรืออาจกระทบน้อยมาก จากกรณีกระทรวงการค้าฯเวียดนามมีแผนเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลดิบจากไทยในอัตรา 33.88% เหตุสัดส่วนส่งออกไปขายเวียดนามน้อยมาก

1 2 3 7