GULF เปิดข่าวดี “กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1” ขนาด 128.2 MW เดินหน้า COD ฉลุย!

GULF เผยโรงไฟฟ้า “กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1” ขนาด 128.2 MW เดินหน้า COD แล้ววานนี้ (1 พ.ค.62) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟ้ากับกฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี

1 2 3 14