HMPRO เข้าลงทุน 30.40 ลบ. ส่ง “HOME PRODUCT CENTER” ลุยค้าปลีกเวียดนาม

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท HOME PRODUCT CENTER VIETNAM COMPANY LIMITED เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม สำหรับทุนจดทะเบียน 23,100,000,000 ดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 30,399,600 บาท โครงสร้างการถือหุ้น HMPRO ร้อยละ 100.00 แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

หุ้นรับแรงกระตุ้น ‘ช้อปดีมีคืน’

จากการสำรวจพบว่า มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เป็นโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการค้าปลีก โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารที่เช่าพื้นที่อยู่ภายใน

1 2 3 19