MTC คดีพิเศษดีเอสไอ

กลายเป็นเรื่องจนได้ เมื่อล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับคดีที่บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถูกร้องว่าปล่อยสินเชื่อแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประชาชนเดือดร้อนได้รับความเสียหาย เข้าเป็นคดีพิเศษ ที่ต้องทำการสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

MTC ออกหุ้นกู้ 2 ชุด รวม 4 พันลบ. ขาย 9-11 มิ.ย.นี้ พร้อมโชว์เรทติ้ง “BBB+”

MTC ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 4 พันลบ. ชูดอกเบี้ย 3%-3.65% ต่อปี ขาย 9-11 มิ.ย.นี้ ใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม-เงินหมุนเวียน พร้อมโชว์เรทติ้ง “BBB+"

1 2 3 17