หุ้นเครื่องดื่ม ข่าวดีที่รอคอย.!

ถือเป็นข่าวดี...เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 มิ.ย.63 มีมติปรับลดภาษีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) หรือเครื่องดื่มนวัตกรรมที่มีสัดส่วนผสมน้ำผักและผลไม้ไม่ต่ำกว่า 10% จากเดิมเก็บอยู่ 10% เหลือ 3%...

1 2 3 9