SHR ขายโรงแรมสหราชอาณาจักร “Mercure Newbury Elcot Park” รับเงิน 182 ลบ.

SHR ขายโรงแรมสหราชอาณาจักร “Mercure Newbury Elcot Park” รับเงิน 182 ลบ. นำพัฒนาปรับปรุงโรงแรมชั้นนำในเครือ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

SHR ตั้งเป้าดันพอร์ตแตะ 2 เท่า ใน 5 ปี หลังเทกฯโรงแรม “Mercure”-พัฒนาแบรนด์ต่อเนื่อง

SHR ตั้งเป้าดันพอร์ตแตะ 2 เท่า ใน 5 ปี หลังเทกฯโรงแรม "Mercure"-พัฒนาแบรนด์ต่อเนื่อง

SHR ไตรมาส 3 รายได้บริการลดฮวบ ทำขาดทุน 599.53 ลบ. เพิ่มขึ้น 5 เท่า 

SHR ไตรมาส 3 รายได้บริการลดฮวบ ทำขาดทุน 599.53 ลบ. เพิ่มขึ้น 5 เท่า จากปีก่อน 98 ลบ. ส่วน 9 เดือนขาดทุน 1.18 พันลบ. เพิ่มขึ้นเฉียด 3 เท่า จากปีก่อน 299.87 ลบ.

‘สิงห์’ บาดเจ็บ.!?

หากพูดถึง “กลุ่มสิงห์” คนจะนึกถึงธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องดื่มที่มีทั้งแอลกอฮอล์และนอนแอลกอฮอล์...

1 2 3