TASCO บทเรียนการพึ่งพิง

กลายเป็นเรื่องทอล์กออฟเดอะทาวน์ในแวดวงโรงกลั่น...เมื่ออยู่ ๆ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ก็งานเข้าไม่ทันตั้งตัว ถูกสหรัฐอเมริกา ในนาม US State Department ส่งหนังสือบีบให้บริษัทหยุดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา โดยให้มีผลตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย. 2563 เป็นต้นไป

1 2 3 21