LH Fund ออกกองทุนใหม่ ลงทุนตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก

LH Fund ออกกองทุนใหม่ ลงทุนตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก เสนอขาย 16-24 ก.ค.นี้


นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund) เปิดตัวกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ หรือ LH GLOBAL EQUITY FUND มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16-24 ก.ค.61 เพื่อรับโอกาสดีในการกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก

ทั้งนี้ กองทุน LH GLOBAL EQUITY FUND (LHGEQ) เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่จะเข้าลงทุนใน T. Rowe Price Funds SICAV-Global Focused Growth Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กำหนดเงินลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปขั้นต่ำ 5,000 บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง สำหรับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล โดยกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

โดยกองทุนหลักบริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนรวมลงทุนในหุ้นที่หลากหลายซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยใช้กลยุทธ์ แบบ Bottom-up Approach ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายบริษัท โดยไม่จำกัดประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม

รวมถึงมีการลงทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) โดยมีผู้จัดการกองทุนที่ได้รางวัล Citywire ในระดับ AAA เป็นผู้บริหารกองทุน ซึ่งในปัจจุบันกองทุนได้ให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่ไปยังกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและกลุ่มสาธารณูปโภค เป็นต้น

สำหรับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังดีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจโลกล่าสุดสะท้อนถึงภาพรวมการเติบโตที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 61-62 จากการคาดการณ์ของ IMF นั้น GDP โลกปี 61-62 จะเติบโตที่ 3.9% YoY จากการเติบโตทางสหรัฐและยุโรป

ทั้งนี้ในไตรมาส 2/61 ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าในไตรมาสแรกที่ระดับ 3.7% เทียบกับไตรมาสก่อน รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งขึ้นจากการแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยฯ ขาขึ้น และตัวเลขเงินเฟ้อเติบโตที่แข็งแกร่ง ทำให้ปริมาณเงินไหลออกจาก กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลับไปสู่หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น US Stock และ US Dollar

นอกจากนี้ Global PMI ในเดือน พ.ค.ล่าสุดอยู่ที่ 53.1 จุด โดยระดับที่สูงกว่า 50 จุด แสดงถึงเศรษฐกิจโลกยังมีการเติบโตที่ดี

Back to top button