บลจ.ทหารไทย ขายกอง RMF ลงทุนตาม “ARK Invest”


บลจ.ทหารไทย  (TMBAM Eastspring) เสนอขายกองทุน TMB Eastspring Global Innovation Retirement Mutual Fund กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Class A USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน  เลือกลงทุนในหุ้นกลุ่ม 5 นวัตกรรมหลัก ที่เป็นคำตอบของโลกอนาคต เช่น เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy storage) เทคโนโลยีการแพทย์วินิจฉัยความเสี่ยงจากการเป็นโรคร้ายในระยะแรกเริ่ม (DNA Sequencing) ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีธุรกรรมการเงิน (Fintech-Blockchain) โดยเสนอขาย IPO วันที่ 5-12 พ.ค.64

นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring เผยว่า วิกฤตโควิด-19 นำไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New normal และเป็นตัวเร่งให้หลายภาคธุรกิจต้องปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็น ผู้นำ ท่ามกลางกระแส Disruptive จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มีความล้ำสมัยและตอบโจทย์การยกระดับวิถีชีวิตของผู้คน และสามารถครองพื้นที่ความสำเร็จแทนธุรกิจแบบเดิม ๆ  เช่น อาทิ Facebook, Apple, Amazon, Netflix และ Google หรือ กลุ่มหุ้น FAANG  ซึ่งเป็นตัวแทนความสำเร็จของหุ้นนวัตกรรมช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันหุ้นกลุ่มนี้ผ่านช่วงการเติบโตสูงหรือ Disruption มานานแล้ว ดังนั้น การค้นหาหุ้นกลุ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนแบบเดียวกับกลุ่ม FAANG ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีความท้าทายขณะที่จะช่วยโอกาสและแนวโน้มที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดให้ผู้ลงทุนได้

โดย TMBAM Eastspring เสนอขายกองทุน TMB Eastspring Global Innovation Retirement Mutual Fund เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มนวัตกรรมเปลี่ยนโลก และคาดหวังผลตอบแทนก้าวกระโดดในระยะยาวได้ ที่สำคัญจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ที่ผ่านมาบริษัทได้ออกกองทุนรวมต่างประเทศลงทุนผ่านกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive Innovation Class A USD (กองทุนหลัก) มาแล้วเมื่อ 29 ต.ค.63 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนกองทุนเติมโตจนมีขนาด AUM กว่า 9,500 ล้านบาท

สำหรับกองทุน RMF นี้จะยังคงลงทุนกับ ARK Invest ที่นำโดย Catherine Wood, CEO และ CIO เช่นเดิม เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม 5 นวัตกรรมหลักที่นำไปสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (Disruptive Innovation) นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับสร้างพอร์ตเพื่อกระจายลงทุน ซึ่งหุ้นที่ถือในพอร์ตส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลางที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น Tesla (ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ), Square (ผู้นำทางด้าน Fintech ของสหรัฐ), Teladoc (ผู้ให้บริการการปรึกษาทางการแพทย์ Online) จึงมีความแตกต่างจากกองทุนหุ้นโลกหรือหุ้นเทคโนโลยีที่จะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่

นอกจากนี้ยังคัดเลือกบริษัทที่มีการบริหารงานและนวัตกรรมโดดเด่นและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Top down และ Bottom up จากทีมนักวิเคราะห์มีประสบการณ์ตรงสายทั้งจากภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation Retirement Mutual Fund (TMB-ES-GINNO-RMF) เป็นกองทุนที่พร้อมที่สุดสำหรับนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวไปพร้อมกับการช่วยลดหย่อนภาระทางภาษีได้

 

Back to top button