ออมสินเปิดบัตรเครดิตตอบสนองลูกค้า3กลุ่ม

ออมสินเปิดบัตรเครดิต ตอบสนองลูกค้า3กลุ่ม


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดให้บริการบัตรเครดิต เป็นครั้งแรกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ)  เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัยตามยุคสมัย ที่ต้องการให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทุกการใช้จ่าย ผ่านแนวคิด สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง โดยเปิดให้บริการครั้งนี้มี 3 ประเภท ครอบคลุมลูกค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ บัตรเครดิตสำหรับกลุ่มลูกค้า ไฮเอนด์, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส สำหรับกลุ่มลูกค้า ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม บัตรเครดิตสำหรับลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป หรือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือมีเงินเดือนประจำ

ทั้งนี้ บัตรเครดิตดังกล่าว ธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการและดูแลลูกค้าผู้ถือบัตรเอง เพื่อการวางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ธนาคารมอบผ่านการใช้จ่าย เพื่อความสุขที่มากกว่าจากการใช้จ่ายวงเงินบัตรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้สมัครบัตร จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปสำหรับบัตรหลัก อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับบัตรเสริม มีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน กรณีบุคคลธรรมดาที่มีเงินเดือนประจำ

อย่างไรก็ตาม หากเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ธนาคารฯ คิดค่าธรรมเนียมบัตรต่ำที่สุดในระบบสถาบันการเงิน โดยให้วงเงินบัตรสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกิน 10% ของยอด หรือเงินฝากเผื่อเรียก, สลากออมสิน ตราสารสิทธิในหนี้ หรือกองทุนที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ใช้อ้างอิง แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้

 

 

Back to top button