ทิสโก้ทริกเกอร์เข้าเป้า4กองรวดใน8วันแนะลงทุนหุ้นจีนต่อเนื่องมองศก.สดใส


นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ. ทิสโก้ เสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8%#16” (TISCOC16) และ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8%#17” (TISCOC17) ซึ่งเป็นกองทริกเกอร์ฟันด์ในซีรีย์หุ้นจีนกองที่ 16 และ 17 ที่ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการไว้ที่ 8% โดยเสนอขายเมื่อเดือน ม.ค. และ ก.พ. ตามลำดับ และ “กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 9% #3” (TISCONA3) ซึ่งเป็นกองทริกเกอร์ฟันด์ในซีรีย์หุ้นเอเชียเหนือซึ่งมีหุ้นจีนเป็นส่วนประกอบ (จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้) ที่ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการไว้ที่ 9% โดยเสนอขายเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด ณ 8 เม.ย. 58 ทั้ง 3 กองทุนดังกล่าวเข้าเงื่อนไขยกเลิกโครงการ โดยกองไชน่าทริกเกอร์ TISCOC16 และ TISCOC17 มีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ที่ 11.0919 และ 10.8854 บาทต่อหน่วยตามลำดับ จึงเข้าเงื่อนไขเลิกโครงการที่ 8% หลังบริหารกองทุนเพียง 2 เดือน 23 วัน และ 1 เดือน 16 วัน ตามลำดับ และกองนอร์ธเอเชียทริกเกอร์ TISCONA3 มี NAV ที่ 11.1332 บาทต่อหน่วย จึงเข้าเงื่อนไขเลิกโครงการที่ 9% หลังบริหารกองทุนเพียง 5 เดือน 25 วัน

โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8%#18″เข้าเป้าหมายเลิกโครงการที่ 8% จึงรวมกองทริกเกอร์ฟันด์ที่เข้าเป้าหมายทั้งสิ้นถึง 4 กองในรอบ 8 วัน สะท้อนถึงการจับจังหวะการลงทุนอย่างแม่นยำ และความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนต่างประเทศของ บลจ. ทิสโก้ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังแนะนำให้ลูกค้าเข้าลงทุนในตลาดหุ้นจีนต่อ เนื่องจากในระยะยาวหุ้นจีนยังคงดูดีจากมูลค่า Valuation ที่ยังถูก ประกอบกับรัฐบาลจีนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เรามองว่าความคืบหน้าของการปฏิรูปเศรษฐกิจ เช่น การเปิดเสรีทางการเงินและการกระตุ้นการบริโภค จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้เศรษฐกิจจีน และที่สำคัญ ปัจจุบันหุ้นจีนเทรดอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยมี P/E เพียง 8 เท่า ทำให้ยังมีอัพไซด์อีกมาก”

ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ ออกกองทุนทริกเกอร์หุ้นจีนในซีรีย์ “ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์” มาแล้วทั้งสิ้น 17 กอง โดยเข้าเป้าหมาย 14 กองทุน และเลิกโครงการเมื่อครบกำหนด 3 กองทุน และออกกองทุนทริกเกอร์หุ้นเอเชียเหนือ ในซีรีย์ “ทิสโก้ นอร์ธเอเชีย อิควิตี้ ทริกเกอร์” มาแล้วทั้งสิ้น 3 กอง โดยเข้าเป้าหมาย 2 กองทุน และอยู่ระหว่างลงทุน 1 กองทุน และสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนในหุ้นจีน ปัจจุบัน บลจ. มี “กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Share อิควิตี้” ที่ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

Back to top button