5 ปีผ่านไป อะไรแพงขึ้นบ้าง?

ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีสินค้าอุปโภคบริโภคอะไร ที่มีการปรับราคาขึ้นบ้าง?


Back to top button