“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิดสิทธิประกันวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โคม่า-เสียชีวิต จ่าย 1 ล้านบ.

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิดสิทธิประกันฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โคม่า-เสียชีวิต จ่าย 1 ลบ. รักษาพยาบาล 3 หมื่นบ.


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งสิทธิประโยชน์ประกันภัยสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ดังนี้ 1.     ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท 2.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ผู้ป่วยนอก (IPD&OPD) จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยดังนี้

– อายุไม่เกิน 99 ปี (การคำนวณอายุ=ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)

– ไม่จำกัดอาชีพ

– ผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9

เดือน)

ส่วนเงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ คือ

– หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีน จะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ

Back to top button