“รณรงค์ เดชบูรณะ” ลาออกกรรมการ PROEN มีผลวันนี้

PROEN แจ้ง "รณรงค์ เดชบูรณะ" ลาออกกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารบริษัท มีผล 18 มิ.ย.64


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ PROEN ระบุว่า  นายรณรงค์ เดชบูรณะ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิ..2564 เป็นต้นไป

Back to top button