“มูลนิธิแพทย์” ร่วม “เครือซีพี” ผุดแคมเปญช่วยหมอชนบทฝ่า “โควิด-19”

"มูลนิธิแพทย์" ชนบทรวมพลัง "เครือเจริญโภคภัณฑ์" กับแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง ฝ่าวิกฤตโควิด-19


นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกสามที่ได้แพร่ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้อุปกรณ์ชุดเครื่องมือทางการแพทย์ มีความสำคัญเร่งด่วนต่อการช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ในการรับมือกับวิฤตโควิด-19 ครั้งนี้

ทั้งนี้มูลนิธิแพทย์ชนบทและเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ร่วมมือกันเปิดตัวแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง รณรงค์และสนับสนุนให้คนไทยทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจระดมทุนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อขึ้นภายในโรงพยาบาลชุมชน

โดยนำร่องเป็นต้นแบบครั้งแรกในไทย 15 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ พร้อมกันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมบริจาคจำนวน 5 ล้านบาท และสนับสนุนเสบียงอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่โรงพยาบาลชุมชน 50 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ตามนับแต่มีการระบาดไวรัสโควิดเมื่อกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิแพทย์ชนบทได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ 778 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพ.สต.) 9,763 แห่งตลอดจนระบบสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในการต่อสู้และรับมือโควิด-19 จนมาถึงปัจจุบันประเทศไทยประสบกับวิกฤติการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ซึ่งรุนแรงและกระจายวงกว้างไปทั่วประเทศ

อนึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลชุมชนมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพของอาคารโรคติดเชื้อหรือ Cohort ward เพื่อให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดแยกออกจากอาคารที่มีอยู่เดิมออกมาเป็นการเฉพาะไม่ให้ปะปนกับอาคารผู้ป่วยปกติ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ป้องกันการติดเชื้อสู่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันไม่ให้แพร่กระจายไปยังผู้ป่วยอื่นๆ รวมถึงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ชุมชนซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

โดยมูลนิธิแพทย์ชนบทจะนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชนจำนวนประมาณ 15 แห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ทั้งนี้มูลนิธิแพทย์ชนบทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการบริจาคเงินจำนวน 5 ล้านบาทเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคาร Cohort ward และยังได้รับความร่วมมือในการนำศักยภาพของเครือฯและบริษัทในเครือฯเปิดช่องทางการระดมทุนรับบริจาคเงินจากคนไทยทั่วประเทศผ่านแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง ทั้งนี้หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิดคลี่คลายลงโรงพยาบาลชุมชนจะได้มีอาคารโรคติดเชื้ออย่างถาวร สามารถใช้ได้ กับโรคติดต่อ หรือโรคระบาดอื่น ๆ ต่อไป

“การระดมทุนในครั้งนี้ผ่านแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง เป็นการช่วยติดอาวุธเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับแพทย์ พยาบาลในโรงพยาบาลชนบทที่ได้เสียสละทุ่มเทร่วมต่อสู้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  การได้รับความร่วมมือจากคนไทยทั่วประเทศจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อขึ้นในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้ปลอดภัย และนำพาประเทศชาติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด” นายแพทย์ชูชัย

ทั้งนี้พร้อมขอบคุณในน้ำใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สนับสนุนมูลนิธิแพทย์ชนบทมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปีที่แล้วสนับสนุนการผลิตเต็นท์ความดันติดลบ (Negative Pressure Chamber) เป็นการเร่งด่วนเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลน 150 แห่งทั่วประเทศ  และในปีนี้นอกจากร่วมทำแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง เพื่อสนับสนุนหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้สนับสนุนเสบียงอาหารแก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ดีจะมีการนำร่องในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 15 แห่ง ที่มีขนาด 60-120 เตียง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่รุนแรงที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนข้างเคียงที่มีขนาด 10-30 เตียง หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. และจะต้องเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลงานดีได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านได้

โดยในภาคเหนือ มี 3 แห่ง ได้แก่ 1.รพร.เด่นชัย จ.แพร่ 2.รพ.สูงเม่น จ.แพร่ 3.รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  ภาคกลาง ได้แก่ 1.รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 2.รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี 3.รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 4.รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 1.รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 2.รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 3.รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และภาคใต้ 1.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา 2.รพ.ละงู จ.สตูล 3.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส 4.รพ.จะนะ จ.สงขลา 5.รพ.รามัน จ.ยะลา

ด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงวิกฤตมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศที่เป็นหน้าด่านสำคัญในการรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้

ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงต้องการช่วยแบ่งเบาภาระของมูลนิธิแพทย์ชนบทซึ่งถือเป็นองค์กรกลางในการช่วยระดมความช่วยเหลือไปสู่โรงพยาบาลชุมชนในการรับมือและต่อสู้กับภัยโควิด โดยสนับสนุนภารกิจการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อซึ่งจะแยกออกมาต่างหากสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อเริ่มจากโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างสู่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยอื่น ๆ รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดสู่ชุมชน

สำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หากทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ รวมถึงภารกิจสำคัญของมูลนิธิแพทย์ชนบทในครั้งนี้ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการรณรงค์ในแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง และขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศช่วยกันสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนเร่งด่วนในโรงพยาบาลชุมชนที่ห่างไกลให้สามารถมีอาวุธในการต่อสู้ช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชนบทให้ปลอดภัยจากวิกฤตการแพร่ระบาดในครั้งนี้

อย่างไรก็ดีมูลนิธิแพทย์ชนบท ระบุว่า ในการพัฒนาหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อต้องใช้จ่ายเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นกว่า 965,000 บาทต่อหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 1 แห่ง โดยจะนำไปจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ (Auto BP) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED.) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Pulse oxymetre) และเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X Ray) เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชนบทให้ปลอดภัยจากวิกฤตการแพร่ระบาดในครั้งนี้

รวมถึงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากวิกฤตโควิด-19  ได้อย่างเร็วที่สุดนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยังคงมีความสำคัญไม่แพ้กัน มูลนิธิแพทย์ชนบทและเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในแคมเปญ #อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง โดยท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน 100 บาท + 1 แชร์ ถึงเพื่อนในโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เพื่อช่วยบอกต่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการซื้อชุดอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในชนบท ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

Back to top button