“รัฐสภา” ถกแก้รธน. ต่อวันนี้ มีเวลาอภิปรายราว 7 ชม. ก่อนลงมติ

รัฐสภา ถกแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 13 ฉบับ วันนี้เหลือเวลา 7 ชม. 20 น. ก่อนจะมีการลงมติใช้วิธีขานชื่อลงมติแยกเป็นรายมติแต่ละรางจนครบเย็นนี้


นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 13 ฉบับ วาระแรกว่า ในวันนี้เหลือเวลาอีก 7 ชั่วโมง 20 นาที คาดว่าจะอภิปรายเสร็จสิ้นก่อน 17.00 น. จากนั้นจะมีการลงมติใช้วิธีขานชื่อเพื่อลงมติแยกเป็นรายมติแต่ละร่าง จนครบ 13 ฉบับ คาดว่าจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง และจะมีกรรมการนับคะแนน โดยผ่านระบบการตรวจสอบ จากนั้นจะเป็นการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา กรณีที่มีร่างผ่านความเห็นชอบ

ส่วนภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้ (23 มิ.ย.64) ส.ว.ใช้เวลาไป 3 ชั่วโมง 4 นาที เหลือ 2 ชั่วโมง 55 นาที พรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลาไป 4 ชั่วโมง 1 นาที ยังเหลือเวลา 1 ชั่วโมง 58 นาที พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาไป 4 ชั่วโมง 2 นาที เหลือเวลาอีก 1 ชั่วโมง 57 นาที ขณะประธานใช้เวลาไปเพียง 32 นาที เหลือเวลา อีก 2 ชั่วโมง 27 นาที

Back to top button