SABUY เทกฯ กิจการ TBSP-เพิ่มทุน PP ดึง TKS ถือหุ้น 9.68% ผนึกกำลังต่อยอดธุรกิจครบวงจร

บอร์ด SABUY ไฟเขียวซื้อหุ้น TBSP จาก TKS จำนวน 73.48% มูลค่า 2.05 พันลบ. พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุน PP ดึง TKS ถือหุ้น 9.68% หวังสร้าง Business Synergy ต่อยอดธุรกิจครบวงจร


นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าเป็นพันธมิตรธุรกิจ กับ กลุ่มบริษัท บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS และ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ SABUY จำนวน 110,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 9.68% จำหน่ายให้แก่ TKS (เพื่อรองรับแผนการที่บริษัทจะเข้าลงทุนใน TBSP) คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ในราคาหุ้นละ 8.95 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยหลังจากเพิ่มทุน SABUY จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,292,250,000 บาท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน TBSP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TKS ด้วยการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 150,061,118 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP ด้วยมูลค่า เงินลงทุน 2,005,022,000 บาท หรือราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

ขณะเดียวกัน TBSP จะเข้าซื้อหุ้น บริษัท พลัส เวนดิ้ง จำกัด (VDP) ซึ่งบริษัทถืออยู่ ในจำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ซึ่งดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติให้แก่ TBSP ด้วยมูลค่าการขาย 1,022,522,000 บาท

โดยสัดส่วนการถือหุ้นหากได้รับการอนุมัติรายการทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท, TKS และ TBSP แล้วจะเป็นดังนี้ คือ TKS จะถือหุ้นจำนวน 9.68% ใน SABUY ในขณะที่ SABUY จะถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TBSP จำนวนไม่น้อยกว่า 73.48% โดย SABUY จะจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น TBSP จำนวน 3,110,680 หุ้นในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.3614 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท

“SABUY มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ TKS และ TBSP และเชื่อมั่นว่าการรวมพลังกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 3 กลุ่มบริษัท และ ช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดย SABUY พร้อมจะนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีค้าปลีกรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบ SABUY Payment System, SABUY Money, CRM & Logistics Solutions    ตลอดจน SABUY Eco System ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 20 ล้านคนไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ TKS และ TBSP อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย SABUY คาดว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ จะเกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก Plastic (Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท” นายชูเกียรติ กล่าว

ด้าน นายจุติพันธ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ TKS กล่าวว่า TKS มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับกลุ่ม SABUY มั่นใจว่า ความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบครบวงจรของ TKS และ TBSP และเครือข่ายธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของ SABUY และ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมใน SABUY Eco System และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกลุ่ม TKS นอกเหนือจากธุรกิจการพิมพ์แล้ว  TKS ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ซึ่งเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอที อิเล็กทรอนิกส์ ของไทย อีกด้วย

Back to top button