“เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์” ลาออกกรรมการ UPA มีผลวันนี้

UPA แจ้ง “เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์” ลาออกกรรมการ เหตุมีภาระหน้าที่อื่นมากขึ้น มีผลงานนี้ (24 มิ.ย.)


บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA ระบุว่า นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากมีภาระหน้าที่อื่นๆ เป็นปริมาณมาก จึงไม่สะดวกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง ดังกล่าวต่อไป

Back to top button