TKS-SABUY ลั่นดีล Synergy จุดเปลี่ยนสำคัญ! ต่อยอดธุรกิจหนุนศักยภาพโตกระโดด

TKS-SABUY ลั่นดีล Synergy จุดเปลี่ยนสำคัญ! เปิดโอกาสให้ทั้งสองกลุ่มร่วมกันแชร์ประสบการณ์-ทรัพยากร เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ต่อยอดธุรกิจในยุคดิจิทัล หนุนศักยภาพโตกระโดด


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS เปิดเผยว่า การจับมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับทิศทางธุรกิจของกลุ่ม TKS โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (Technology-based businesses) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มได้ดำเนินการอยู่แล้ว

โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ซึ่งส่วนแรกเป็นด้าน “IT Ecosystem” อยู่ภายใต้บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Synnex ที่มีแชนแนลการขายมากกว่า 6,000 แห่ง ส่วนที่สองด้าน “Tech Platform” ที่มุ่งเน้นในเรื่องการทำ digital transformation เพื่อช่วยขับเคลื่อนการทำงานในองค์กรสู่ยุคดิจิทัลภายใต้บริษัท โกไฟว์ จำกัด (Gofive) และส่วนสุดท้ายเป็นด้าน “Security& fulfillment solutions” ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาต่อยอดทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องอยู่ภายใต้ TKS และบริษัทย่อย โดยการเข้าลงทุนใน SABUY ในครั้งนี้ จะเข้ามาเสริมในส่วนของ “Fintech Ecosystem” และธุรกิจอื่น ๆ ที่ทางกลุ่มสบายฯ ดำเนินงานอยู่ เราคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้านนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Synnex หนึ่งในผู้นำด้าน IT Ecosystem ของไทย ยังได้เปิดเผยถึงมุมมองการต่อยอดทางธุรกิจกับทางกลุ่มสบายฯ ว่า ความร่วมมือระหว่างกลุ่มสบายฯ และกลุ่ม TKS จะช่วยให้ Synnex มีโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมถึงตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ เพิ่มเติมจากช่องทางการจำหน่ายปัจจุบันของ Synnex ที่มีมากกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ และช่องทางการชำระเงินรวมถึงระบบจัดการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าในรูปแบบของ Loyalty points ภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มสบายฯ

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่จะนำ IT Solutions ต่าง ๆ ของ Synnex ไปปรับใช้ในความร่วมมือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจของ Synnex มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

ขณะที่นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ TKS กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ TKS, TBSP และ SABUY ในครั้งนี้เป็นการขยายช่องทางและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความหลากหลายด้านกลยุทธ์ของธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์และธุรกิจบัตรพลาสติกของกลุ่มบริษัท TKS ให้มากขึ้น โดยจะมีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการศูนย์อาหารซึ่งเป็นคู่ค้าเดิมของ SABUY ในขณะเดียวกัน TBSP ก็จะได้มีโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตพร้อมไปกับแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่ม TKS ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem

ด้าน นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABUY กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้กลุ่ม สบาย เทคโนโลยี ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก โดยปัจจัยที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้  คือการที่ทางกลุ่ม TKS เห็นความสำคัญและมีความเข้าใจในเทคโนโลยีอย่างยอดเยี่ยม ทางสบายจึงเล็งเห็นในวิสัยทัศน์และถือเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าใน ecosystem ของกลุ่มสบาย อาทิ เวนดิ้งพลัส ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, สบายโซลูชั่นส์ และระบบจัดการร้านค้าปลีก POS,  ธุรกิจ e-commerce และระบบจัดการ Supply chain, ธุรกิจประกันภัยและสินเชื่อ, รวมถึงสบาย มันนี่ ธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) สามารถขยายเข้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร ลูกค้า และคู่ค้าของ กลุ่ม ทีเคเอส ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 “การร่วมมือกันครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันแชร์ทั้งประสบการณ์ และทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะทั้งที่เกี่ยวกับ ระบบการชำระเงิน e-commerce ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับ IOT ซึ่งยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด นับว่าการร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทั้งสองกลุ่มที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง และรวดเร็วนายชูเกียรติกล่าว

Back to top button