“อาสา สารสิน” ลาออกประธานบอร์ด PDI มีผล 1 ก.ค.

PDI แจ้ง "อาสา สารสิน" ลาออกประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.64 เร่งสรรหาคนใหม่รับตำแหน่งแทน


บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบการลาออกของ นายอาสา สารสิน จากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากมีอายุมาก ประกอบกับได้ร่วมทำงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 33 ปีแล้ว ขณะนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะให้บริษัทฯ สรรหาบุคคลอื่นมารับหน้าที่นี้ต่อไป

Back to top button