TC พบพนักงานติด “โควิด-19” ลุยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง คุมเข้มป้องกันแพร่ระบาด

TC พบพนักงานติด “โควิด-19” บางส่วน พร้อมดำเนินงานตามแผนการควบคุมป้องกันแพร่ระบาด


บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TC ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และแพร่ระบาดไปในวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่มีการระบาดมากจนเป็นวงกว้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้มีมาตรการควบคุม

โดยกำหนดให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น ในปัจจุบัน บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้พบพนักงานของบริษัทติดเชื้อในบางส่วน  และมีจำนวนไม่มากนัก

ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการออกมาตรการทั้งนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา และทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อแยกกักตัวไม่ให้ปะปนกับพนักงานทั่วไปหรือในชุมชน เพื่อลดการแพร่ระบาด โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินงานตามปกติ  แต่หากเกิดกรณีสุดวิสัยที่อาจกระทบต่อดำเนินงานหรือการผลิตของบริษัท จะเรียนแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Back to top button