MENA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

MENA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ด้วยราคาไอพีโอ 1.20 บาท


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ MENA ผู้ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 880.80 ล้านบาท ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า MENA

Back to top button