PK แปลงหนี้เป็นหุ้น ดึง BBL ถือ 28.70% ก่อนลดต่ำกว่า 25% เลี่ยงเทนเดอร์ฯ

PK เผย BBL ในฐานะเจ้าหนี้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ส่งผลให้ BBL ถือหุ้น PK คิดเป็น 28.70% ก่อนลดสัดส่วนต่ำกว่า 25% จึงไม่ต้องทำเทนเดอร์ฯ


บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) หรือ PK เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ยื่นเจตนารมณ์ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PK-W) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 ในฐานะเจ้าหนี้ของ PK ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 ส่งผลให้ BBL ถือครองหุ้น PK คิดเป็น 28.70% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีสัดส่วนถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำ Tender Offer  แต่ BBL ได้แจ้งจะทำการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของกิจการลงให้ต่ำกว่า 25% จึงไม่ต้องทำ Tender Offer ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

Back to top button