ตลท. จับ 5 หุ้นติด Cash Balance พร้อมขยายเวลา EE เริ่ม 12 ก.ค.นี้

ตลท. จับ 5 หุ้น SAAM, SALEE, SECURE, SSP-W2, VPO ติด Cash Balance เริ่ม 12 ก.ค.-20 ส.ค.64 พร้อมขยายเวลา EE เริ่ม 12 ก.ค.-30 ก.ค. 64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM, บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ SALEE, บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ SSP-W2 และ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 20 ส.ค. 2564

พร้อมทั้งขยายช่วงดำเนินการบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ค. 2564

Back to top button