ตลท. เตือน RCI เทรดวันสุดท้าย 15 ก.ค.นี้

 ตลท. แจ้งเตือน RCI ซื้อขายหุ้นวันสุดท้าย 15 ก.ค.64 ก่อนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 16.ก.ค. 64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนหุ้นบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI ซื้อขายหลักทรัพย์วันสุดท้ายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และจะมีการเพิกถอนหลักทรัพย์ในวันที่ 16 กรกฎาคม 25464

Back to top button