AP ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. อายุ 4 ปี นำเงินรีไฟแนนซ์ – ทุนหมุนเวียน

บอร์ด AP ไฟเขียวออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. ลุยขายผู้ลงสถาบัน 1,500 ลบ. และเสนอขายเพิ่มเติม (Green Shoe) 500 ลบ. มีอายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ก.ค. 68 วางแผนชำระคืนหุ้นกู้และนำเงินมาหมุนเวียนกิจการ


บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 มีมติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 1,500 ล้านบาท และเสนอขายเพิ่มเติม (Green Shoe) จำนวน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 ก.ค. 2568 โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK และธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 

ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงินซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้วยและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 

 

Back to top button