ครม. ไฟเขียว “ปรเมธี วิมลศิริ” นั่งประธานบอร์ด “แบงก์ชาติ” ต่ออีกสมัย

ครม. ไฟเขียว “ปรเมธี วิมลศิริ” นั่งประธานบอร์ด “แบงก์ชาติ” ต่ออีกสมัย หลังดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระวันที่ 9 ส.ค.64


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่ รมว.คลัง เสนอให้แต่งตั้ง นายปรเมธี วิมลศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปอีกวาระหนึ่ง หลังดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระในวันที่ 9 ส.ค.64 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

Back to top button