ILINK แจ้ง “รถไฟฟ้าไร้คนขับ APM” ขบวน 6 ถึงไทยแล้ว

ILINK แจ้ง “รถไฟฟ้าไร้คนขับ APM” เชื่อมอาคารผู้โดยสารหลัก กับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ขบวนที่ 6 ถึงไทยแล้ว เตรียมขนย้ายไปสนามบินสุวรรณภูมิศุกร์นี้


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ระบุว่า ตามที่บริษัทได้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ AOT ซึ่งมีมูลค่าสัญญาจ้างจํานวน 2,099.90 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้สั่งจ้างบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จํากัด ประเทศออสเตรีย ในการจัดหารถไฟฟ้าไร้คนขับ Automated People Mover (APM) สําหรับใช้เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก กับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) จํานวนทั้งสิ้น 6 ขบวน (12 โบกี) นั้น

ล่าสุด รถไฟฟ้าไร้คนขับขบวนที่ 6 (ขบวนสุดท้าย) ได้ถูกจัดส่งถึงประเทศไทยแล้ว ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะมีการขนย้ายไปยังสนามบินสุวรรณภูมิในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

Back to top button