กทม.ตั้งเป้าฉีดวัคซีน “ผู้สูงอายุ – กลุ่มเปราะบาง” ครบ ก.ค.นี้

กทม.ลุยฉีดวัคซีน “โควิด” กลุ่มผู้สูงอายุ - 7 กลุ่มโรคประจำตัว ให้ครบในเดือนนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเป็นการเร่งด่วนก่อนหากกทม.ได้รับวัคซีนจัดสรรเพิ่มเติม เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคถือเป็นกลุ่มเปราะบางหากมีการติดเชื้ออาจมีอาการของโรคที่รุนแรงกว่ากลุ่มอื่น จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ให้ครบทั้งหมดโดยเร็ว

โดยปัจจุบันกรุงเทพฯมีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน 7,699,174 คน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 3,357,841 คน คิดเป็น 43.61% และมีประชาชนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 917,624 คน คิดเป็น 11.92%

ขณะที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพฯทั้งหมดมีจำนวน 1,699,072 คน ซึ่งขณะนี้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 518,259 คน คิดเป็น 30.5% และมีผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 33,104 คน คิดเป็น 1.95%

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ให้ประชาชนได้เข้าใจและใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลตนเองและครอบครัว โดยผู้ป่วยที่ประสงค์จะทำการแยกกักตัวที่บ้าน นอกจากผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นเคสสีเขียวจะสามารถแยกกักตัวแบบ Home Isolation ได้แล้ว ผู้ป่วยที่เข้าพัก ณ โรงพยาบาลสนาม Hospitel และโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษามาแล้ว 7-10 วัน สามารถกลับบ้านแล้วแยกกักตัวตามแนวทางของ Home Isolation ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งกทม. โดยสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขตพื้นที่ จะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อให้การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Back to top button