ตลท. จับ 2 หุ้นติด Cash Balance พร้อมสั่ง DIMET เข้าระดับ 2 เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ 2 หุ้น TEAM-KWM-W1 ติด Cash Balance พร้อมสั่ง DIMET เข้าระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance เริ่ม 15 ก.ค. 64 สิ้นสุด 4 ส.ค. 64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  หรือ KWM-W1, บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 4 ส.ค. 2564

พร้อมทั้งประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ DIMET-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ DIMET-W4 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2564 สิ้นสุดวันที่ 4 ส.ค. 2564

Back to top button