CSS มือขึ้น! คว้างาน NT เฉียด 330 ลบ. หนุนผลงานปี 64 โตตามเป้า

CSS อวดพันธมิตรคว้างาน Security Software ของ “NT” มูลค่า 329.50 ลบ.


นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS เปิดเผยว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) ตกลงให้บริษัท แอตแลนเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ CSS เป็นผู้ดำเนินการในส่วนดูแลเพิ่มเติมด้านซอฟต์แวร์และรักษาความปลอดภัย (Security Software) สำหรับโครงการบริการระบบพื้นฐานคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service :GDCC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ สำหรับรองรับหน่วยงานที่มีภารกิจที่สำคัญเป็นพิเศษและเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศ มูลค่างาน 329.50 ล้านบาท (รวมVAT)

“จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมมายาวนานบวกกับทีมงานบริษัทพันธมิตรที่มีความสามารถ ทำให้ CSS ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก NT แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ผ่านคุณสมบัติครบทุกประการ ซึ่งการได้รับการพิจารณาให้ดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานสามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพและมั่นคงมากขึ้น อีกทั้งช่วยเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของบริษัทฯให้สูงขึ้น ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถรับงานในโครงการอื่นๆในด้านธุรกิจไอทีเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่ง CSS มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับงานดังกล่าว ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน เพื่อต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นายสมพงษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้และมีความพร้อมจะเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ รวมถึงการขยายธุรกิจด้านบริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น Security Operation Center (SOC) ซึ่งเป็น New S-curve ของบริษัทฯเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าภาพรวมธุรกิจปีนี้จะยังคงขยายตัวอยู่ในทิศทางบวกได้

Back to top button