TTCL คว้างานก่อสร้างระบบน้ำเสียเวียดนาม รับเงิน 500 ลบ.

TTCL คว้างานก่อสร้างโครงการจัดการระบบน้ำเสีย ในเขต Thanh Hoa ประเทศเวียดนาม รับเงิน 500 ลบ.


บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) หรือ TTCL ระบุว่า TTCL Vietnam Corporation Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการจัดการระบบน้ำเสียในเขต Thanh Hoa ประเทศเวียดนาม ชื่อโครงการ Biological Pond System for Nghi Son Refinery มูลค่าโครงการ 16.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 500 ล้านบาท โดยเป็นงายการออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ติดตั้งและทดสอบการเดินเครื่อง ระยะเวลาโครงการประมาณ 12 เดือน

Back to top button