ครม. เคาะเพิ่มเงินเยียวยา “นายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33” 10 จว.แดงเข้ม กว่าหมื่นลบ.

ครม. เคาะเพิ่มวงเงินเยียวยา “นายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33” ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม อีกกว่าหมื่นลบ. เป็น 1.35 หมื่นลบ. จากเดิม 2.52 พันลบ.


นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด สำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา จากเดิมที่ได้เห็นชอบไปแล้ว 2,519 ล้านบาท เพิ่มเป็น 13,504 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10,985 ล้านบาท

ส่วนอีก 3 จังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีประกาศเพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยานั้น ครม.ได้เห็นชอบในวันนี้ให้ขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิดเพิ่มเติมจาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด และจะนำกรอบวงเงินที่เพิ่มขึ้นนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

Back to top button