บอร์ด OR ไฟเขียวควัก 106 ลบ. ลุยธุรกิจบริการยานยนต์ออนไลน์

บอร์ด OR ไฟเขียวจัดตั้งบริษัทย่อย ลุยธุรกิจเกี่ยวกับการบริการยานยนต์ออนไลน์ เงินลงทุนเริ่มแรกไม่เกิน 106 ล้านบาท คาดจดทะเบียนแล้วเสร็จไตรมาส 3/64


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR เมื่อวันที่ 20กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการยานยนต์ออนไลน์ ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกไม่เกิน 106 ล้านบาท โดย Modulus ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2564

Back to top button