RATCH ควัก 190 ลบ. ร่วมทุนกลุ่ม BCH เปิด “รพ.เกษมราษฎร์ เวียงจันทน์” สร้างรายได้ระยะยาว

RATCH ควัก 190 ลบ. ส่ง “ราช-ลาว”  ซื้อหุ้น “BCIL” สัดส่วน 9.91% ร่วมทุนเปิด “รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลาว” สร้างรายได้ระยะยาว


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ RATCH ถือหุ้นทั้ง 100% ใน สปป. ลาว ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด (BCIL)  สัดส่วน 9.91% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่า 190 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบตติยภูมิครบวงจร ขนาด 254 เตียง โดยระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 19 ส.ค.นี้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการ RATCH เปิดเผยว่า บริษัทร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อบุกเบิกธุรกิจบริการสุขภาพใน สปป. ลาว เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจด้านสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นธุรกิจนอกเหนือผลิตไฟฟ้าที่บริษัทให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะใน สปป. ลาว ที่รัฐบาลมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพที่หลากหลายมากขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลาว จึงเป็นอีกทางเลือกให้กับประชาชนคนลาว ตลอดจนถึงนักลงทุนต่างชาติ และคนไทยที่ทำงานในสปป. ลาว ด้วย บริษัทฯ คาดหมายว่าผลตอบแทนการลงทุนจากการลงทุนครั้งนี้ช่วยเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มบางกอก เชน ด้วยความสำเร็จและเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการสุขภาพและการบริหารโรงพยาบาลเอกชนครบวงจรมายาวนาน นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา โอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณกลุ่มบางกอกเชนที่เชื่อมั่นในราช กรุ๊ป การร่วมลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์นี้ และคาดหวังว่าเราจะขยายความร่วมมือต่อยอดการลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพในตลาด สปป.ลาวต่อไปในอนาคต” นายกิจจา กล่าว

RATCH-BCH

ด้าน นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับตติยภูมิการแพทย์แบบครบวงจรในสปป. ลาว โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 19 ส.ค.นี้

พร้อมที่จะร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาวต่อสู้กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน บริษัทได้เตรียมพร้อมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อทำงานกับทีมแพทย์ชาวลาว เพื่อให้บริการและการรักษาอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเรายังลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัยอย่างครบครันเพื่อมาสนับสนุนการรักษาด้วย

เรามีเป้าหมายที่จะสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ แห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างครบวงจรแห่งแรกในนครหลวงเวียงจันทน์ ขนาดจำนวนเตียง 254 เตียง และ 43 ห้องตรวจ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง และจะขยายเต็มศักยภาพในระยะที่ 2 ต่อไป เราเชื่อมั่นว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านระบบสาธารณสุขและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนใน สปป. ลาวอย่างเต็มที่”นพ.เฉลิม กล่าว

โดยภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นของ BCIL จะประกอบด้วย BCH ถือหุ้น 68.47% บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด 9.91% และผู้ถือหุ้นรายย่อย ใน สปป. ลาว และประเทศไทย รวม 21.62%

Back to top button