แนะเลี่ยง! 14 เส้นทาง “ม็อบ” นัดรวมตัวบุก “ทำเนียบ – สนามหลวง” 7 ส.ค.นี้

ตร.แนะเลี่ยง 14 เส้นทางจราจร ตั้งแต่ 11 โมง หลังม็อบหลายกลุ่มนัดรวมตัวจะเคลื่อนขบวนไปยังสนามหลวง และทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในวันที่ 7 ส.ค.นี้


พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) ในฐานะโฆษกบช.น. แจ้งว่า ตามที่มีการนัดชุมนุมผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ในวันที่ 7 ส.ค. 2564 ตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่

1.กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) นัดรวมตัวกันในช่วงเวลา 13.00 – 14.00 น.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จากนั้นเคลื่อนขบวนไปพระบรมหาราชวัง และจะมีกลุ่มแนวร่วมต่างๆ มาสมทบ เช่น กลุ่มการ์ดวีโว่, กลุ่มราษฎร ฯลฯ

2.กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยนายธนเดช หรือม่อน ศรีสงคราม นัดรวมตัวยังไม่ทราบเวลาที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ จัดกิจกรรมในลักษณะคาร์ม็อบ 2 ล้อ จากนั้นเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล

3.กลุ่มแดงก้าวหน้า 63, แดงใหม่ภาคี 4 ภาค, ราษฎรลพบุรี-สระบุรี-นครนายก และอื่นๆ นัดรวมจัดกิจกรรมคาร์ม็อบบุกกรุง โดยมีจุดหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

โดยกรณีดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง การห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2564 ข้อ 3 ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดฯ เว้นแต่เป็นกิจกรรมได้รับอนุญาตหรือได้รับการยกเว้น

นอกจากนี้ยังเป็นการฝ่าฝืนอันเป็นความผิดตามประกาศฯ และเข้าข่ายเป็นความผิดตาม (1) พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (2) พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ (3) พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ (4) พ.ร.บ.ความสะอาดฯ (5) พ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงฯ อีกทั้งยังมีความผิดอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง คือมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง, เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมให้เลิกไปแล้วไม่เลิก, การวางเพลิงเผาทรัพย์, ทำลายทรัพย์สินทางราชการ, ต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่, บุกรุกในสถานที่ต่างๆ ตามพฤติการณ์ของการกระทำความผิดเป็นรายๆไป

ทั้งนี้จึงได้เตรียมกำลังเอาไว้ 38 กองร้อย สำหรับการรับมือตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวน พร้อมปรับแผนเข้าสกัดกั้นเส้นทาง แต่ในเบื้องต้นตั้งแนวตั้งรับ 2 จุดใหญ่ คือบริเวณแยกพาณิชยการ หน้าทำเนียบรัฐบาล และหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้จะมีการตั้งจุดตรวจ 14 จุดในเส้นทางที่จะเข้ามาชุมนุมเพื่อตรวจค้นอาวุธและป้องกันบุคคลที่ 3 ก่อความวุ่นวาย โดยจากการข่าว อาจจะมีการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรง

ขณะนี้ได้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ ในภาพรวม ของ บช.น.ที่ผ่านมาทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 293 คดี อยู่ระหว่างสอบสวน 97 คดี ส่งสำนวนให้อัยการหรือสอบสวนดำเนินคดีแล้ว 196 คดี ซึ่ง บช.น.ได้สั่งการให้ทุก สน.ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผู้กระทำผิดที่สร้างความเดือนร้อนวุ่นวายในบ้านเมืองมาดำเนินคดีทุกราย และหากกลุ่มผู้ชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จำเป็นที่จะต้องเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายต่อไป

ด้านพล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีในวันเสาร์ที่ 7 ส.ค. 2564 ตามที่ปรากฎทางสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้มีประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมฯ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และจะเคลื่อนขบวนไปยังสนามหลวง และทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปนั้น

ทั้งนี้เนื่องด้วยบริเวณการรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมฯ อยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลัก ที่ประชาชนใช้ในการสัญจร ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน บช.น. จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร เพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทาง และขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้น

1.เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมฯ และควรหลีกเลี่ยง

(1.1) ถ.ราชดำเนินใน (1.2) ถ.ราชดำเนินกลาง (1.3) ถ.ราชดำเนินนอก (1.4) ถ.ตะนาว (1.5) ถ.ดินสอ (1.6) ถ.ลูกหลวง (1.7) ถ.หลานหลวง (1.8) ถ.ประชาธิปไตย (1.9) ถ.นครราชสีมา (1.10) ถ.นครสวรรค์ (1.11) ถ.พิษณุโลก (1.12) ถ.ศรีอยุธยา (1.13) ถ.พระราม 5 (1.14) สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (แยกหลานหลวง – แยกผ่านฟ้า)

2.เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร

(2.1) เส้นทางทิศเหนือ 1) ถ.สุโขทัย 2) ถ.นครไชยศรี 3) ถ.เศรษฐศิริ 4) ถ.อำนวยสงคราม 5) สะพานกรุงธน (ชังฮี้) 6) สะพานพระราม 7

(2.2) เส้นทางทิศตะวันออก 1) ถ.วิภาวดีรังสิต (ช่องทางหลัก) 2) โทลล์เวย์ 3) ถ.พหลโยธิน 4) ถ.พระราม 6 5) ทางพิเศษศรีรัช 6) ถ.สวรรคโลก

(2.3) เส้นทางทิศใต้ 1) ถ.วิสุทธิกษัตริย์ 2) ถ.หลานหลวง (แยกยมราช – แยกหลานหลวง) 3) ถ.บำรุงเมือง 4) ถ.วรจักร 5) ถ.เจริญกรุง 6) ถ.เยาวราช 7) ถ.พระราม 1 8) ถ.พระราม 4

(2.4) เส้นทางทิศตะวันตก 1) ถ.จรัญสนิทวงศ์ 2) ถ.บรมราชชนนี 3) ถ.อรุณอัมรินทร์  4) สะพานพระราม 8 5) สะพานพระพุทธยอดฟ้า 6) สะพานพระปกเกล้า

 

 

Back to top button