ด่วน! “ศาลแพ่ง” คุ้มครองชั่วคราว ห้าม “ตู่” ออกกฎหมายปิดกั้นสื่อ

ด่วน! ศาลแพ่ง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้าม “ตู่” บังคับใช้ข้อกำหนดที่ 29 พ.รก.ฉุกเฉินฯ ปิดกั้นสื่อในการนำเสนอข้อมูลข่าวสร้างความหวาดกลัว-ตัดอินเตอร์เน็ต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2564 ราชกิจจานเบกษาเผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29)  โดยเนื้อความส่วนหนึ่งระบุว่า นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนด ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเซตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในกรณีมีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวข้างต้นในอินเทอร์เน็ต ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายทราบ และให้ตรวจสอบว่าข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวมีที่มาจากเลขที่อยู่ไอพิ (IP address) ใด หากเป็นเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ที่ตนเป็นผู้ให้บริการ ให้แจ้งรายละเอียดต่อสำนักงาน กสทช.  และให้ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address) นั้นทันที และให้สำนักงาน กสทช.ส่งรายละเอียดตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเร็วเพื่อดำเนินคดีต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เฮี้ยนหนัก! “ตู่” เซ็นเอาผิด “ข่าวโควิด” ส่อยัดข้อหา “สื่อออนไลน์” ซ้ำเติมสถานการณ์

โดยก่อนหน้านี้ตัวแทนสื่อและประชาชน 12 องค์กร ประกอบด้วย The Reporters, Voice TV, The Standard, The Momentum, THE MATTER, ประชาไท, Dem All, The People, way magazine, echo, PLUS SEVEN และกลุ่มประชาชนเบียร์ ยื่นคำร้องในคดีเลขที่ พ.3618/2564 ขอให้เพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 พร้อมยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน

ล่าสุด ศาลแพ่ง พิเคราะห์แล้วว่า ข้อกำหนดเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของโจทก์และประชาชน ตามรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ จึงมีคำสั่งห้าม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 บังคับใช้ข้อกำหนดที่ 29 พ.รก.ฉุกเฉินฯ เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Back to top button