“องค์กรเภสัชฯ” สั่งชะลอซื้อ ATK 8.50 ล้านชุด รอผลตรวจสอบคุณภาพ

“องค์กรเภสัชฯ” สั่งชะลอทำสัญญาซื้อชุดตรวจ ATK 8.50 ล้านชุด หลังบางหน่วยงานมีความห่วงใยและไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า จึงรอผลตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี ให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.50 ล้านชุด เป็นการเร่งด่วน ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และตามคุณสมบัติที่ โรงพยาบาลราชวิถี และ สปสช. ต้องการ โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้ทำการคัดเลือกผู้เสนอราคา ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในราคาประมาณชุดละ 70 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ทั้งนี้แต่เนื่องจากบางหน่วยงานมีความห่วงใยและไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจ และมีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า องค์การฯจึงขอชะลอการดำเนินการในขั้นตอนการทำสัญญาออกไปก่อน โดยองค์การฯและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม

Back to top button