NOK เผย “ศาลล้มละลายกลาง” นัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟูฯ 6 ก.ย.นี้

“ศาลล้มละลายกลาง” นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ NOK วันนี้ โดยมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านแผน 7 ฉบับ และศาลล้มละลายกลางได้ให้โอกาสผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ในการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นขอคัดค้าน กำหนดวันนัดฟังคำสั่งศาลฯ เกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ 6 ก.ย.64


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 ซึ่งต่อมาบริษัทได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 และคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 โดยแผนและคำร้องขอแก้ไขแผนดังกล่าวได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันในสัดส่วน 76.72% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 นั้น

ทั้งนี้ในวันที่ 26 ส.ค.64 ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ  โดยมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการและศาลรับไว้เพื่อพิจารณาจำนวน 7 ฉบับ ศาลล้มละลายกลางได้ให้โอกาสผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ในการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นขอคัดค้าน และกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 6 ก.ย.64 หากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามแผนต่อไปได้

Back to top button