“ศบค.” คลายล็อกห้าง – ร้านอาหาร ย้ำ “เคอร์ฟิว” เวลาเดิม มีผล 1 ก.ย.นี้

“ศบค.” เห็นชอบคลายล็อกเปิดห้าง – ร้านอาหาร ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่วน “เคอร์ฟิว” ยังคงเวลาเดิม 21.00-04.00 น. มีผล 1 ก.ย.นี้


รายข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเช้าวันนี้ มีมติเห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ รวมถึงร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 29 จังหวัดเปิดให้บริการได้ แต่ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุข

นอกจากนั้น ยังจำกัดการเดินทางเช่นเดิม โดยให้ใช้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลในลักษณะ Univerasal Prevention หรือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เช่น ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น, หากเป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด) เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ศบค.ยังคงมาตรการห้ามออกจากเคหะสถานภายในเวลาที่กำหนดตามเดิม คือ 21.00-04.00 น.

โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

Back to top button