“สธ.” เร่งรัด “รพ.” เบิกจ่ายค่าตอบแทนจนท. ผู้ปฏิบัติงานโควิด ต.ค.นี้

กระทรวงสาธารณสุข กำชับ รพ. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย “เจ้าหน้าที่” ปฏิบัติงานโควิด-19  ภายในเดือนต.ค. นี้ ย้ำหากงบไม่พอ ให้แจ้งมายังส่วนกลาง พร้อมชี้ว่าทุกวิชาชีพจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน


นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบกลางจากรัฐบาลในการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 ดังนั้น สาธารณสุขจึงกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยขณะนี้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยภายในเดือนต.ค. นี้

ทั้งนี้หากงบประมาณไม่เพียงพอ โดยให้แจ้งมายังส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ละแห่งดูแลเรื่องขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เหมาะสม ซึ่งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้เป็นไปตามลักษณะงานตามระเบียบและเป็นธรรม

สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเบิกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพต่างๆ โดยต้องปฏิบัติงานวันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อผลัด ส่วนกรณีที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวไม่เป็นผลัด ให้นับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกวิชาชีพจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

Back to top button