ครม. ไฟเขียวเพิ่มเงินเยียวยา “ม.33-ม.40” พื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้ม อีก 4.4 หมื่นลบ.

ที่ประชุม “ครม.” ไฟเขียวปรับกรอบเพิ่มวงเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตน “ม.33-ม.40” ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม อีก 4.4 หมื่นลบ. จากเดิม 3.35 หมื่นลบ. รวมเป็น 7.78 หมื่นลบ.


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติขยายกรอบวงเงินสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ,40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เพิ่มเติม 44,314 ล้านบาท จากเดิมที่เคยอนุมัติแล้ว 33,471 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39,40  ใน 13 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน และผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมซึ่งมีจำนวนประมาณ 2.3 กว่าล้านคน อีก 1เดือน

Back to top button