“อารภัฏ สังขรัตน์” นั่ง CEO กุมบังเหียน MBKET ควบกรรมการบริหาร มุ่งผลักดันธุรกิจโตแกร่ง

MBKET แต่งตั้ง "อารภัฏ สังขรัตน์" นั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบกรรมการบริหาร แทน "มนตรี ศรไพศาล" ที่เกษียณอายุก่อนกำหนด มีผลตั้งแต่ 31 ส.ค.64 ชูศักยภาพ-ประสบการณ์เพียบ ช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง


บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET ขอแจ้งเรื่องการแต่งตั้ง  นายอารภัฎ สังขรัตน์  เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายอารภัฏ ได้เข้าร่วมงานกับเมย์แบงก์ กิมเอ็ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดำรงตำแหน่งในระดับภูมิภาคเป็น Regional Head of Transformation, Maybank Kim Eng Group ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 หลังจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดของนายมนตรี ศรไพศาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอารภัฏจะดูแลบริหารธุรกิจต่างๆ ทั้งทางด้านบริการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า งานวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุนต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนสานต่อภารกิจแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ขององค์กร

ด้านเอมี่ มอริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Kim Eng Group กล่าวว่า การดำเนินงานของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ในประเทศไทยมีประวัติความเป็นเลิศมายาวนานและมั่นคง ส่งผลให้กลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ปีติดต่อกัน  จากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงองค์กรของนายอารภัฏจะช่วยขับเคลื่อนเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย ให้เข้าสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาองค์กรและการเติบโตด้านนวัตกรรม เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

โดยนายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MBKETกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำของ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ 1 ในใจของลูกค้า  ด้วยทีมงานที่มีความสามารถเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ส่งมอบบริการทางการลงทุนที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินการธนาคาร และการให้คำปรึกษาด้านการจัดการกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 24 ปี  นายอารภัฏเป็นนักยุทธศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การควบรวมและบูรณาการ รวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอารภัฏเคยทำงานมาแล้วใน 5 ประเทศทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมงานกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงมาแล้วกว่า 20 แห่ง อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), Bank of NY Mellon, American Express และ Citigroup เป็นต้น  นายอารภัฎสำเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ Master of Business Administration (M.B.A.) in Financial Investments, University of Southern California

Back to top button