“กรุงไทย-ออมสิน” พร้อมใจสวอปหุ้น TIP ดันขึ้นโฮลดิ้ง ประเดิมชื่อใหม่ TIPH ต้นเดือนนี้

“กรุงไทย-ออมสิน” พร้อมใจสวอปหุ้น TIP ดันขึ้นโฮลดิ้ง หลังทำคำเสนอซื้อของ TIPH ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญของ TIP ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH แล้วเสร็จ พร้อมประเดิมชื่อใหม่ TIPH ต้นเดือนนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ได้ทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นทั้งหมดของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ TIPH จากผู้ถือหุ้น TIP ที่อัตราการแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TIP ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวไปแล้วในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ล่าสุดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TIP ที่สัดส่วน 10.0% และ 11.2% ได้รายงานการจำหน่ายหุ้น TIP ทั้งหมดออกมา โดยระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเพื่อตอบรับคำเสนอซื้อของ TIPH ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญของ TIP ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH

ทั้งนี้ภายหลังการแลกหุ้นเสร็จสิ้น และ TIPH มีคุณสมบัติครบถ้วน หุ้นสามัญของ TIPH ก็จะเข้าซื้อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของ TIP ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน โดยการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของหุ้นสามัญของ TIPH แทนหุ้นสามัญของ TIP นั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายน 2564

Back to top button