ตลท.จับ 4 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” ขยายเวลา NEX- SOLAR เริ่ม 6 ก.ย.นี้

ตลท.จับ 4 หุ้น AJA, BROOK, BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7, GLOCON, GLOCON-W4, T ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 พร้อมขยายเวลา NEX, NEX-W2, SOLAR เริ่ม 6 ก.ย.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA

รวมทั้งบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 BROOK-W5, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 BROOK-W6, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 BROOK-W7

อีกทั้งบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 GLOCON-W4 มีผลวันที่ 6 ก.ย.2564 สิ้นสุดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ขณะเดียวกันบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T มีผลวันที่ 6 ก.ย.2564 สิ้นสุดวันที่ 23 ก.ย. 2564

พร้อมทั้งขยายช่วงดำเนินการหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 NEX-W2 และบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR มีผลวันที่ 6 ก.ย.2564 สิ้นสุดวันที่ 23 ก.ย. 2564

 

 

Back to top button