STECH ตั้งบ.ลูก 9 บริษัท ลุยธุรกิจคอนกรีตอัดแรง เร่งขยายฐานลูกค้า

STECH ตั้ง 9 บริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” เดินหน้าขยายฐานลูกค้าเพิ่ม รวมถึงช่องทางธุรกิจ และเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท


บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ทางคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 9 บริษัทย่อย ดังนี้

1.บริษัท สยามเทคนิคเพาเวอร์ จำกัด

2.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (สระบุรี) จำกัด

3.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (สุโขทัย) จำกัด

4.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (บุรีรัมย์) จำกัด

5.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (อุบลราชธานี) จำกัด

6.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (ขอนแก่น) จำกัด

7.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (ลำพูน) จำกัด

8.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (ชลบุรี) จำกัด

9.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (นครราชสีมา) จำกัด

โดยดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆ ให้แก่ ภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม อีกทั้งยังให้บริการรับเหมาก่อสร้างในงานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV และงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงและงานโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทั้งนี้สำหรับทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่ง STECH ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

ดังนั้นทางบริษัทได้จัดตั้ง 9 บริษัทย่อยรวมใช้เป็นเงินทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท

Back to top button