TEAMG คว้างาน “กปน.” คุมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ มูลค่า 178 ลบ.

TEAMG ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SV-903 จาก กปน. มูลค่าโครงการ 177.95 ล้านบาท


นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SV-903 ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงระบบส่งน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาลิ่มความเค็มรุกล้ำและเป็นการลดความเสี่ยงของระบบผลิตน้ำของการประปานครหลวง (กปน.)

นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาโรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตกผลิตน้ำได้น้อยกว่าความต้องการใช้น้ำ และสามารถเสริมประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาของ กปน. ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย มูลค่าโครงการ 177.95 ล้านบาท

โดยการได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปที่บริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

 

Back to top button