RT คว้างานสร้างทางหลวงหมายเลข 42 รับเงิน 599.10 ลบ.

RT คว้างานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลกตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง อ.นาทวี จ.สงขลา รับเงิน 599.10 ลบ.


บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ระบุว่า บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลกตอน บ.โต้นนท์ – บ.ลำชิง อ.นาทวี จ.สงขลา จากกรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 599.10 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้บริษัทฯ รับงานในนามกิการร่วมค้าวีซีอาร์ที

Back to top button